Войти

Ohtlike Jäätmete Vastuvõtt

Ohtlike jäätmete vastuvõtmine Uikala prügilasse toimub muude jäätmete vastuvõtmisega analoogiliselt. Prügilasse sisse- ja väljasõit toimub üle kaalu ning kõik andmed registreeritakse arvutiprogrammis. Vastavalt keskkonnaministri 25. septembri 2008. a määruse nr 41 (Ohtlike jäätmete saatekirja vorm ning saatekirja koostamise, edastamise ja registreerimise kord) igale ohtlike jäätmete saadetisele vormistatakse saatekiri. Alates 2008. aasta 1. oktoobrist koostatakse saatekiri ainult digitaaldokumendina.

С 01. октября 2016 года Uikala Prügila не принимает покрышки, в связи с тем, что прекращён приём покрышек со стороны MTÜ Eesti Rehviliit.