Войти

Уважаемые клиенты OÜ Ekovir.

Уважаемые клиенты OÜ Ekovir.

Сообщаем Вам, что с 01.01.2019 г. Ekovir OÜ, повышает стоимость на свалке Uikala

Все цены в приложении

С уважением инаилучшими пожеланиями.

OÜ Ekovir


Hinnakiri

alates 01.01.2019.a.

 

 

Jäätmekood

Jäätmete Nimetus

Hind KM-ta (EUR/tonn)

Hind KM-ga (EUR/tonn)

02 01 06

Loomaväljaheited

82,7

99,2

02 01 07

Metsamajandusjäätmed (oksad, risu)

40,6

48,72

02 01 99

Põllumajandusjäätmed

82,7

99,2

02 02

Liha, kala töötlemisel tekkinud jäätmed

82,7

99,2

03 01 99

Puidu töötlemise ning plaatide ja mööbli tootmisel tekkinud jäätmed

82,7

99,2

04 01 01

Naha- ja karusnahatööstus jäätmed

82,7

99,2

04 02 21

Töötlemata tekstiilkiudude jäätmed

82,7

99,2

04 02 22

Töödeldud tekstiilkiudude jäätmed

82,7

99,2

07 02 99

Plasti, sünteetilise kummi valm. jäätmed

79,9

95,88

08 04 10

Liimi- ja hermeetikujäätmed

82,7

99,2

10 01 15

Koospõletamisel tekkinud koldetuhk, räbu ja katlatolm

86,9

104,28

10 09 06

Mustmetallide valujäätmed

86,9

104,28

15 01 01

Paber- ja kartongpakend

0

0

15 01 01

Paber- ja kartongpakend, määrdunud

82,7

99,2

15 01 06

Segapakend

15

18

15 01 06

Segapakend, määrdunud

82,7

99,2

15 02 03

Absorbendid, puhastuskaltsud, filtermaterjalid ja kaitseriietus

82,7

99,2

16 01 99

Autolammutuspraht

82,7

99,2

17 01 01

Betoon

54,6

65,52

17 02

Ehitusjäätmed puit, klaas ja plast

94,8

113,76

17 05 04

Kattepinnas (kivid ja pinnas)

18

21,6

17 05 04-1

Kivid, betoonitükid kuni 0,5m

45,5

54,6

17 06 05*

Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid

70

84

17 08 02

Kipsipõhised ehitusmaterjalid

107,8

129,36

17 09 04

Ehitus- ja lammutuspraht

105

126

18 01

Tervishoiujäätmed

82,7

99,2

19 08 01

Võrepraht

82,7

99,2

19 08 05

Olmereovee puhastussetted

82,7

99,2

19 08 14

Muud tööstusreovee puhastussetted

82,7

99,2

19 09 01

Vee eelfiltreerimisjäätmed ja võrepraht

82,7

99,2

19 09 05

Küllastunud või vahetatud ioonvahetusvaigud

82,7

99,2

19 09 06

Ioonvahendite regenereerimisel tekkinud setted

82,7

99,2

19 09 99

Reovee kohtpuhastussetted

82,7

99,2

20 01 01

Papp, paber ja kartong

0

0

20 01 08

Biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed

84,7

101,6

20 01 38

Puit (eelsorteeritud)

10

12

20 02 01

Biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed (sh puulehed)

84,7

101,6

20 02 03

Aia- ja haljastusjäätmed (sh kalmistujäätmed)

91

109,2

20 03 01

Prügi (segaolmejäätmed)

91

109,2

20 03 03

Tänavapühkmed

91

109,2

20 03 04

Septikusetted

82,7

99,2

20 03 07

Suurjäätmed

98

117,6

20 03 99

Muud olmejäätmed

98

117,6

 

Sõidukite kaalumisteenus (ühekordne)*

9,6

11,52

* ei ole lisateenus jäätmete kaalumisel