Logi Sisse

Jäätmete Ladestamine

Prügila territooriumil on praegu kaks ladestusala. Üks on juba täidetud, teine toimiv. Prügila rajamise asukohas asub looduslik veekindel barjäär, mis kaitseb põhjavett saastumise eest. Prügila ladestusalal on veel tehiskiht, mis on valmistatud polümeerist ja inertsetest ainetest.

Prügi ladestatakse sektsioonide kaupa, jäätmed lükatakse lailali. Selle kihi paksus on 0,5 - 1m. Tekkinud kiht purustatakse ja tihendatakse prügirulliga, jäätmete kihi kõrgus on 2m. Ühe sektsiooni täitmiseks kulub üks nädal. Pärast täitmist kaetakse see pinnase või inertse materjaliga. Selle vahekihi kõrgus on 10 - 15cm.

Prügi lendumist ladestusalal takistab ladestusala ümbritsev võrk, samuti minimiseeritakse prügi tihendamise ja katmisega. Tuuliste ilmade korral on lendumist siiski võimatu täielikult vältida ja sellisel juhul väljapoole ladestusala kandunud prügi koristatakse töötajate poolt.