Logi Sisse

Hinnakiri

JäätmekoodJäätmete NimetusHind KM-ta (EUR/tonn)Hind KM-ga (EUR/tonn)
02 01 06Loomaväljaheited82,7099,24
02 01 07Metsamajandusjäätmed (oksad, risu)40,6048,72
02 01 99Põllumajandusjäätmed82,7099,24
02 02Liha, kala töötlemisel tekkinud jäätmed82,70
99,24
03 01 99Puidu töötlemise ning plaatide ja mööbli tootmisel tekkinud jäätmed82,7099,24
04 01 01Naha- ja karusnahatööstus jäätmed82,70
99,24
04 02 21Töötlemata tekstiilkiudude jäätmed82,7099,24
04 02 22Töödeldud tekstiilkiudude jäätmed82,70
99,24
07 02 99Plasti, sünteetilise kummi valm. jäätmed79,9095,88
08 04 10Liimi- ja hermeetikujäätmed82,70
99,24
10 01 15Koospõletamisel tekkinud koldetuhk, räbu ja katlatolm86,90104,28
10 09 06Mustmetallide valujäätmed86,90
104,28
15 01 01Paber- ja kartongpakend0,000,00
15 01 01Paber- ja kartongpakend, määrdunud82,7099,24
15 01 06Segapakend15,0018,00
15 01 06Segapakend, määrdunud82,7099,24
15 02 03Absorbendid, puhastuskaltsud, filtermaterjalid ja kaitseriietus82,7099,24
16 01 99Autolammutuspraht82,7099,24
17 01 01Betoon54,6065,52
17 02Ehitusjäätmed puit, klaas ja plast94,80113,76
17 05 04Kattepinnas (kivid ja pinnas)18,0021,60
17 05 04-1Kivid, betoonitükid kuni 0,5m45,5054,60
17 06 05*Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid70,0084,00
17 08 02Kipsipõhised ehitusmaterjalid107,80129,36
17 09 04Ehitus- ja lammutuspraht105,00126,00
18 01Tervishoiujäätmed82,7099,24
19 08 01Võrepraht82,70
99,24
19 08 05Olmereovee puhastussetted82,70
99,24
19 08 14Muud tööstusreovee puhastussetted82,70
99,24
19 09 01Vee eelfiltreerimisjäätmed ja võrepraht82,70
99,24
19 09 05Küllastunud või vahetatud ioonvahetusvaigud82,70
99,24
19 09 06Ioonvahendite regenereerimisel tekkinud setted82,70
99,24
19 09 99Reovee kohtpuhastussetted82,70
99,24
20 01 01Papp, paber ja kartong0,000,00
20 01 08Biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed84,70101,64
20 01 38Puit (eelsorteeritud)10,0012,00
20 02 01Biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed (sh puulehed)84,70101,64
20 02 03Aia- ja haljastusjäätmed (sh kalmistujäätmed)91,00109,20
20 03 01Prügi (segaolmejäätmed)91,00109,20
20 03 03Tänavapühkmed91,00109,20
20 03 04Septikusetted82,7099,24
20 03 07Suurjäätmed98,00117,60
20 03 99Muud olmejäätmed98,00117,60

Sõidukite kaalumisteenus (ühekordne)*
* ei ole lisateenus jäätmete kaalumisel
9,6011,52