Logi Sisse

Hinnakiri

JäätmekoodJäätmete NimetusHind KM-ta (EUR/tonn)Hind KM-ga (EUR/tonn)
02 01 06Loomaväljaheited59,1070,92
02 01 07Metsamajandusjäätmed (oksad, risu)29,0034,80
02 01 99Põllumajandusjäätmed59,1070,92
02 02Liha, kala töötlemisel tekkinud jäätmed59,1070,92
03 01 99Puidu töötlemise ning plaatide ja mööbli tootmisel tekkinud jäätmed34,0040,80
04 01 01Naha- ja karusnahatööstus jäätmed59,1070,92
04 02 21Töötlemata tekstiilkiudude jäätmed59,1070,92
04 02 22Töödeldud tekstiilkiudude jäätmed59,1070,92
07 02 99Plasti, sünteetilise kummi valm. jäätmed57,1068,52
08 04 10Liimi- ja hermeetikujäätmed59,1070,92
10 01 15Koospõletamisel tekkinud koldetuhk, räbu ja katlatolm62,1074,52
10 09 06Mustmetallide valujäätmed62,1074,52
15 01 01Paber- ja kartongpakend0,000,00
15 01 01Paber- ja kartongpakend, määrdunud57,1068,52
15 01 06Segapakend8,009,60
15 01 06Segapakend, määrdunud57,1068,52
15 02 03Absorbendid, puhastuskaltsud, filtermaterjalid ja kaitseriietus59,1070,92
16 01 99Autolammutuspraht59,1070,92
17 01 01Betoon39,0046,80
17 02Ehitusjäätmed puit, klaas ja plast67,7081,24
17 05 04Kattepinnas (kivid ja pinnas)13,0015,60
17 05 04-1Kivid, betoonitükid kuni 0,5m32,5039,00
17 06 05*Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid50,0060,00
17 08 02Kipsipõhised ehitusmaterjalid76,8092,16
17 09 04Ehitus- ja lammutuspraht75,0090,00
18 01Tervishoiujäätmed59,1070,92
19 08 01Võrepraht59,1070,92
19 08 05Olmereovee puhastussetted59,1070,92
19 08 14Muud tööstusreovee puhastussetted59,1070,92
19 09 01Vee eelfiltreerimisjäätmed ja võrepraht59,1070,92
19 09 05Küllastunud või vahetatud ioonvahetusvaigud59,1070,92
19 09 06Ioonvahendite regenereerimisel tekkinud setted59,1070,92
19 09 99Reovee kohtpuhastussetted59,1070,92
20 01 01Papp, paber ja kartong0,000,00
20 01 08Biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed60,5072,60
20 01 38Puit (eelsorteeritud)8,009,60
20 02 01Biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed (sh puulehed)60,5072,60
20 02 03Aia- ja haljastusjäätmed (sh kalmistujäätmed)65,0078,00
20 03 01Prügi (segaolmejäätmed)65,0078,00
20 03 03Tänavapühkmed65,0078,00
20 03 04Septikusetted59,1070,92
20 03 07Suurjäätmed70,0084,00
20 03 99Muud olmejäätmed70,0084,00

Sõidukite kaalumisteenus (ühekordne)*
* ei ole lisateenus jäätmete kaalumisel
7,388,86