Logi Sisse

Investeeringud

Investeeringud 2004-2006 aastal:

  • Kompostimise väljak - 9,5 milj.EEK
  • Puhastusseade - 9,3 milj.EEK
  • Frontaallaadur koos sõelkopp-purustiga - 2,3 milj.EEK
  • II ladestusla - 12,3 milj.EEK
  • Biogaasisüsteemi I etappi ehitus - 1,5 milj.EEK
  • Olmehoone laiendus - 1,3 milj.EEK

Kõikidest investeeringutest on ca 50% finantseerinud Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Investeeringud 2007-2008 aastal:

  • Biogaasi süsteemi II etapp (metaangaasist elektri tootmine) - 7,0 milj.EEK
  • Uikala jäätmete käitluskeskuse ehitamine - 40 milj.EEK

Investeeringud 2010 aastal:

  • Uue ladestusala esimese osa ehitamine - 7,0 milj.EEK