Logi Sisse

Üldinfo

Uikala Prügila asub Ida-Virumaal, viie kilomeetri kaugusel Jõhvi linnast. Uikala prügila on kaasaegne jäätmekäitluskoht, kus on korraldatud jäätmete sortimine, taaskasutatavate jäätmete töötlemine ja vaheladustamine, biolagunevate jäätmete kompostimine ning nõuetele vastav nõrgvee kogumine ja puhastamine.