Logi Sisse

Lahtiolekuajad

Oleme avatud järgmistel kellaaegadel:

  • E-R: 07.30 - 19.30
  • L-P ja riigipühadel: 09.00 - 17.00

Ohtlikud Jäätmed

Uikala Prügila AS on tavajäätmete prügila - ohtlikke jäätmeid vastu ei võeta! Erandiks on eterniit.

Maksa Kaardiga

Uikala Prügila AS-s on võimalik maksta kaardiga.

AS Uikala Prügila loodi viie omavalitsuse- Jõhvi linna, Kohtla-Järve linna, Jõhvi valla, Kohtla valla ja Toila valla baasil 1998. aasta jaanuaris.

Prügila üldplaneeringu koostas Soome firma Viatek OY ning lõpetas projekteerimise 2000. aastal PIC Eesti AS. Ehitaja leidmiseks viidi läbi riigihange. Edukamaks ehitajaks tunnistati AS Merko Ehitus, ehitustöid alustati 2000. aasta novembris.

Euroopa Liidu nõuetele vastav prügila anti käiku 10. detsembril 2001. aastal ja reaalselt hakkasime tööle hakkas 01. jaanuaril 2002. aastal.

Prügila territoorium on drenaažikraavidega ja taraga ümbritsevast, keskkonnast eraldatud ning prügila on pinnasest vettpidavate isolatsioonikihtidega eraldatud.

Asukoha valikul on arvestatud, et kõik jäätmekäitlustegevusega kaasneda võivad keskkonna- ja sotsiaalsed häiringud (tolm, müra, hais, mõju pinna- ja põhjaveele) oleksid minimaalsed. Prügila on ümbritsetud metsaga, mis vähendab oluliselt tolmu ja müra levikut elamuteni. Lähim elamu on ligikaudu 1100 m kaugusel territooriumi piirist.

Prügila I etapi ehitusmaksumus on 26,3 milj. EEK. Ehitust finantseeris põhiliselt SA KIK. Alates 2004 aastast on aktsionäride ring muutunud ning täienenud eraettevõtetega.

Uikala Prügila AS aktsionärid on:

14.01.2017

12 January 2017 19:16:50
14 jaanuaril kella 10:00-13:00, seoses tehniliste töödega, ei toimu klientide teenindamist. Vabandame tekitatud ebamugavuste pärast.

Uikala Prügila AS lahtiolekuaeg

06 December 2016 06:08:04

23.12.2016.a. – 7.30 - 16.30

24.-26.12.2016.a. – 9.00 - 17.00

31.12.2016.a. – 9.00 - 14.00

01.01.2017.a. – Suletud


Teatame Teile, et AS Uikala Prügila...

04 December 2016 22:45:53

Teatame Teile, et AS Uikala Prügila 04.11.2016.a. nõukogu otsuse alusel, muutuvad alates 01.01.2017.a. vastuvõtuhinnad osadele jäätmetele.

Alates 01.01.2017.a. kehtima hakkavad hinnad:

  • 20 03 01 Prügi (segaolmejäätmed)    65  еurot (ilma km-ta)
  • 17 09 04 Ehitus- ja lammutuspraht          75 еurot (ilma km-ta)
  • 20 03 07 Suurjäätmed            70 еurot (ilma km-ta)
  • 20 03 99 Muud olmejäätmed (sh. keldrijäätmed)  70 еurot (ilma km-ta)

Kõik uudised