Logi Sisse

Lahtiolekuajad

Oleme avatud järgmistel kellaaegadel:

  • E-R: 07.30 - 19.30
  • L-P ja riigipühadel: 09.00 - 17.00

Ohtlikud Jäätmed

Uikala Prügila AS on tavajäätmete prügila - ohtlikke jäätmeid vastu ei võeta! Erandiks on eterniit.

Maksa Kaardiga

Uikala Prügila AS-s on võimalik maksta kaardiga.

AS Uikala Prügila loodi viie omavalitsuse- Jõhvi linna, Kohtla-Järve linna, Jõhvi valla, Kohtla valla ja Toila valla baasil 1998. aasta jaanuaris.

Prügila üldplaneeringu koostas Soome firma Viatek OY ning lõpetas projekteerimise 2000. aastal PIC Eesti AS. Ehitaja leidmiseks viidi läbi riigihange. Edukamaks ehitajaks tunnistati AS Merko Ehitus, ehitustöid alustati 2000. aasta novembris.

Euroopa Liidu nõuetele vastav prügila anti käiku 10. detsembril 2001. aastal ja reaalselt hakkasime tööle hakkas 01. jaanuaril 2002. aastal.

Prügila territoorium on drenaažikraavidega ja taraga ümbritsevast, keskkonnast eraldatud ning prügila on pinnasest vettpidavate isolatsioonikihtidega eraldatud.

Asukoha valikul on arvestatud, et kõik jäätmekäitlustegevusega kaasneda võivad keskkonna- ja sotsiaalsed häiringud (tolm, müra, hais, mõju pinna- ja põhjaveele) oleksid minimaalsed. Prügila on ümbritsetud metsaga, mis vähendab oluliselt tolmu ja müra levikut elamuteni. Lähim elamu on ligikaudu 1100 m kaugusel territooriumi piirist.

Prügila I etapi ehitusmaksumus on 26,3 milj. EEK. Ehitust finantseeris põhiliselt SA KIK. Alates 2004 aastast on aktsionäride ring muutunud ning täienenud eraettevõtetega.

Uikala Prügila AS lahtiolekuaeg

15 April 2019 22:19:07
19.04.2019.a. – 9:00 - 17:00

20.04.2019.a. – 9:00 - 17:00

21.04.2019.a. – 9:00 - 17:00

Uikala Prügila AS lahtiolekuaeg

19 December 2018 22:45:47
23.12.2018.a. – 9:00 - 14:00
24.-26.12.2018.a. – 9:00 - 17:00
31.12.2018.a. – 7:30 - 16:30
01.01.2019.a. – 10:00 - 17:00

Lugupeetud OÜ Ekovir kliendid!

05 December 2018 22:00:51

Lugupeetud OÜ Ekovir kliendid!

Teatame Teile, et alates 01.01.2019.a. tõstab Ekovir OÜ jäätmete vastuvõtuhinda Uikala Prügilas.
(AS Uikala Prügila Nõukogu koosoleku otsus 10.05.2018.a.)

Hinnatõusupõhjus on, et täna kehtiv teenustasu ei ole piisav katmaks seadusega nõutudjäätmete kogumise, vedamise, taaskasutamise ja kõrvaldamisega seotud kulusid.

Manusena onlisatud uus hinnakiri.


Hinnakiri

alates 01.01.2019.a.

 

 

Jäätmekood

Jäätmete Nimetus

Hind KM-ta (EUR/tonn)

Hind KM-ga (EUR/tonn)

02 01 06

Loomaväljaheited

82,7

99,2

02 01 07

Metsamajandusjäätmed (oksad, risu)

40,6

48,72

02 01 99

Põllumajandusjäätmed

82,7

99,2

02 02

Liha, kala töötlemisel tekkinud jäätmed

82,7

99,2

03 01 99

Puidu töötlemise ning plaatide ja mööbli tootmisel tekkinud jäätmed

82,7

99,2

04 01 01

Naha- ja karusnahatööstus jäätmed

82,7

99,2

04 02 21

Töötlemata tekstiilkiudude jäätmed

82,7

99,2

04 02 22

Töödeldud tekstiilkiudude jäätmed

82,7

99,2

07 02 99

Plasti, sünteetilise kummi valm. jäätmed

79,9

95,88

08 04 10

Liimi- ja hermeetikujäätmed

82,7

99,2

10 01 15

Koospõletamisel tekkinud koldetuhk, räbu ja katlatolm

86,9

104,28

10 09 06

Mustmetallide valujäätmed

86,9

104,28

15 01 01

Paber- ja kartongpakend

0

0

15 01 01

Paber- ja kartongpakend, määrdunud

82,7

99,2

15 01 06

Segapakend

15

18

15 01 06

Segapakend, määrdunud

82,7

99,2

15 02 03

Absorbendid, puhastuskaltsud, filtermaterjalid ja kaitseriietus

82,7

99,2

16 01 99

Autolammutuspraht

82,7

99,2

17 01 01

Betoon

54,6

65,52

17 02

Ehitusjäätmed puit, klaas ja plast

94,8

113,76

17 05 04

Kattepinnas (kivid ja pinnas)

18

21,6

17 05 04-1

Kivid, betoonitükid kuni 0,5m

45,5

54,6

17 06 05*

Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid

70

84

17 08 02

Kipsipõhised ehitusmaterjalid

107,8

129,36

17 09 04

Ehitus- ja lammutuspraht

105

126

18 01

Tervishoiujäätmed

82,7

99,2

19 08 01

Võrepraht

82,7

99,2

19 08 05

Olmereovee puhastussetted

82,7

99,2

19 08 14

Muud tööstusreovee puhastussetted

82,7

99,2

19 09 01

Vee eelfiltreerimisjäätmed ja võrepraht

82,7

99,2

19 09 05

Küllastunud või vahetatud ioonvahetusvaigud

82,7

99,2

19 09 06

Ioonvahendite regenereerimisel tekkinud setted

82,7

99,2

19 09 99

Reovee kohtpuhastussetted

82,7

99,2

20 01 01

Papp, paber ja kartong

0

0

20 01 08

Biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed

84,7

101,6

20 01 38

Puit (eelsorteeritud)

10

12

20 02 01

Biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed (sh puulehed)

84,7

101,6

20 02 03

Aia- ja haljastusjäätmed (sh kalmistujäätmed)

91

109,2

20 03 01

Prügi (segaolmejäätmed)

91

109,2

20 03 03

Tänavapühkmed

91

109,2

20 03 04

Septikusetted

82,7

99,2

20 03 07

Suurjäätmed

98

117,6

20 03 99

Muud olmejäätmed

98

117,6

 

Sõidukite kaalumisteenus (ühekordne)*

9,6

11,52

* ei ole lisateenus jäätmete kaalumisel

Kõik uudised